Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Acupalpus brunnipes Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem volných písčin, zalesňováním a zarůstáním pískoven.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh vlhkých obnažených písčin. Obývá břehy tůní v pískovnách, vlhké deprese se sypkým nezpevněným pískem. Nejčastěji v pískovnách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokálně se vyskytuje v oblastech písčin v jižních Čechách, Polabí a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Tento druh je udáván Nenadálem u Ronova nad Sázavou. Výskyt tohoto druhu je však vzhledem k rozšíření v ČR a jeho nárokům na prostředí poměrně málo pravděpodobný a může se jednat o záměnu s jiným druhem rodu Acupalpus.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Acupalpus brunnipes Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.