Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Broscus cephalotes Linnaeus, 1758 - střevlíček hlaváč v Kraji Vysočina

Střevlíček hlaváč (Broscus cephalotes), foto Václav Křivan
Střevlíček hlaváč (Broscus cephalotes), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem narušovaných písčitých stanovišť po celém území.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Ubývající druh suchých písčitých biotopů, obývá písčité louky, pastviny, úhory, břehy pískoven nebo okraje polí.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V písčitých oblastech Čech i Moravy místy dosud hojný, v minulosti však mnohem více rozšířený zejména na polích a pastvinách. Dnes nejčastěji přežívá v pískovnách.
 • Vysočina: Známé jsou pouze historické nálezy ze Žďárska, recentní výskyt nebyl potvrzen a druh zřejmě z oblasti Vysočiny zcela vymizel.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - střevlíček hlaváč - Broscus cephalotes

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Broscus cephalotes Linnaeus, 1758 - střevlíček hlaváč v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.