Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Badister unipustulatus Benelli, 1813 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený necitlivým odbahňováním rybníků a vyhrnováním litorálů, případně likvidací mokřadů v nivách řek.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh nejzachovalejších mokřadních lokalit v nížinách. Obývá zarostlé břehy vod, rákosiny nebo tůně v lužních biotopech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Poměrně hojně se druh vyskytuje v zachovalých mokřadech na Břeclavsku a Znojemsku, všude jinde velmi vzácný a lokální.
 • Vysočina: K dispozici jsou pouze starší údaje s lokalitou Žďár na Sázavou bez bližšího určení. Recentní nálezy druhu z kraje chybí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Badister unipustulatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Badister unipustulatus Benelli, 1813 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.