Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carabus scabriusculus Olivier, 1795 - střevlík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je kriticky ohrožený a zřejmě již vymřelý pro celou ČR v důsledku rozsáhlých změn hospodaření ve stepních oblastech.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný a vymírající stepní druh.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V minulosti se vyskytoval na řadě míst na jižní a východní Moravě na vinicích, stepích a pastvinách. V současné době je již pravděpodobně vymřelý.
 • Vysočina: Před druhou světovou válkou byl sbírán hojně na polích u Senorad. Jiné záznamy o jeho výskytu v kraji nejsou a druh je nutné považovat za vymřelý.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - střevlík - Carabus scabriusculus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Carabus scabriusculus Olivier, 1795 - střevlík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.