Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chlorophorus herbsti Brahm, 1790 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Chlorophorus herbsti, Třebíč, foto Václav Křivan
Tesařík Chlorophorus herbsti, Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je nutné považovat za ohrožený především díky úbytku přirozených biotopů v lesích v podobě starších chřadnoucích stromů a také díky kácení stromořadí kolem silnic a obnově parků a alejí, kdy dochází přednostně k odstraňování poškozených stromů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vývoj probíhá v silnějších větvích a kmenech čerstvě uschlých nebo silně oslabených listnatých stromů, především lip, habrů, vzácněji také olší, bříz a dalších druhů. Vyskytuje se roztroušeně a vzácně v nižších polohách, často v parcích a lipových stromořadích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální a vzácný druh nižších poloh.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalézaný častěji v parcích a alejích než v přírodních biotopech. Zjištěn byl pouze v teplejších oblastech Třebíčska. Více nálezů je z Třebíče a okolí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Chlorophorus herbsti

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Chlorophorus herbsti Brahm, 1790 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.