Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion litorale Olivier, 1791 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Silně ubývající a ohrožený druh postižený ztrátou vhodných stanovišť v důsledku likvidace přirozeně meandrujících toků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh štěrkopískových břehů tekoucích vod rozšířený od nížin do podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Ostrůvkovitě v pahorkatinách a nížinách po celém území. Silně ubývající druh.
 • Vysočina: Jediný údaj pochází z údolí Oslavy, kde byl nalezen v roce 2012.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion litorale

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion litorale Olivier, 1791 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.