Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara majuscula Chaudoir, 1850 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh suchých až polovlhkých nezastíněných biotopů v nížinách až pahorkatinách. Osidluje okraje polí, louky, ruderály, rumiště nebo zahrady.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Rozšířen je v nejteplejších oblastech v nížinách, kde je hojný, jinde jen vzácně.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný recentně pouze v okolí Dukovan, starší nález pochází také ze Žďáru nad Sázavou.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara majuscula Chaudoir, 1850 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.