Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara majuscula Chaudoir, 1850 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Podřád: Adephaga - Masožraví
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lokální druh suchých až polovlhkých nezastíněných biotopů v nížinách až pahorkatinách. Osidluje okraje polí, louky, ruderály, rumiště nebo zahrady.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Rozšířen je v nejteplejších oblastech v nížinách, kde je hojný, jinde jen vzácně.
  • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný recentně pouze v okolí Dukovan, starší nález pochází také ze Žďáru nad Sázavou.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara majuscula Chaudoir, 1850 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.