Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara ingenua Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Amara ingenua, foto Václav Křivan
Střevlíček Amara ingenua, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není na Vysočině ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá suchá nezastíněná stanoviště na okrajích polí, vinicích, úhorech nebo okrajích stepních lokalit v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh v nejteplejších oblastech Čech i Moravy.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze jednou na ruderálním biotopu u Biskupic na jihu Třebíčska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara ingenua

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara ingenua Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.