Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 - prskavec v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je v Kraji Vysočina ohrožený zánikem biotopů v důsledku zástavby, ruderalizace nebo zarůstání keři.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vázaný na vlhké louky a břehy vod v nejteplejších oblastech jižní Moravy.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Pouze Břeclavsko a Znojemsko, kde je velmi vzácný a lokální.
 • Vysočina: Druh byl v roce 2014 zjištěn hojně na vlhkém okraji pole v blízkosti jaderné elektrárny Dukovany. Populace byla potvrzena i v dalších letech a také na dalších lokalitách v okolí až k Rouchovanům. Druh se zde vyskytuje poměrně často na zcela netypických stanovištích na okrajích suchých ostrůvků v polích společně s B. explodens i B. crepitans.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - prskavec - Brachinus psophia

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 - prskavec v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.