Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carabus irregularis Fabricius, 1792 - střevlík nepravidelný v Kraji Vysočina

Střevlík nepravidelný (Carabus irregularis), foto Václav Křivan
Střevlík nepravidelný (Carabus irregularis), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je silně ohrožený úbytkem původních pralesovitých porostů, poslední populace dožívají v několika plošně omezených zvláště chráněných územích.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh suťových lesů v horských a podhorských oblastech, který v říčních údolích sestupuje i do pahorkatin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh vázaný na lokality zachovalých původních podhorských lesů.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn na několika nejzachovalejších pralesních lokalitách na Jihlavsku a Žďársku, všude je však velmi vzácný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlík nepravidelný - Carabus irregularis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Carabus irregularis Fabricius, 1792 - střevlík nepravidelný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.