Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Badister peltatus Panzer, 1797 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený ztrátou vhodných biotopů vyhrnováním litorálů při odbahňování rybníků, vysušováním mokřadů a jejich zarůstání dřevinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný druh nejzachovalejších mokřadních lokalit v nížinách. Obývá zarostlé břehy vod, rákosiny nebo tůně v lužních biotopech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a velmi lokální druh zjištěný na několika lokalitách v Polabí, jižních Čechách a na Břeclavsku.
 • Vysočina: Druh uvádí Jeniš z NPP Hojkovské rašeliniště na Jihlavsku. Jedná se o poměrně netypický biotop a není vyloučené, že může jít o záměnu s jiným druhem podrodu Baudia, např. B. collaris.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Badister peltatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Badister peltatus Panzer, 1797 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.