Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chlorophorus varius (Müller, 1766) - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Chlorophorus varius, Mohelno, foto Václav Křivan
Tesařík Chlorophorus varius, Mohelno, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Vývoj probíhá v suchém dřevě listnatých stromů na teplých výslunných lokalitách, často lesostepích, vinicích či osluněných okrajích lesů. Živnými dřevinami jsou nejčastěji ořešák, osika, vrby a další druhy listnáčů, zřejmě také akát.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Hojný a víceméně souvislý výskyt je znám z nejteplejších oblastí jižní Moravy po Znojmo, Brno a Hodonín. Jinde je velmi vzácný a známé jsou spíše staré nálezy.
  • Vysočina: Stálý výskyt je potvrzen pouze v NPR Mohelenská hadcová step. Starý údaj ze Žďárska z Radešína je velmi zvláštní a mohlo se jednat o zavlečení se dřevem. Těsně za hranicemi Kraje se vyskytuje také u Lubnice v údolí Želetavky.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Chlorophorus varius

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Chlorophorus varius (Müller, 1766) - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.