Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
  • Vysočina: Druh je ohrožený ztrátou přirozených stanovišť v důsledku regulace toků a zarůstání vhodných biotopů náletovými dřevinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh polosuchých písčitých stanovišť na březích vod, na vyvýšených březích, druhotně také v těžebnách kaolínu (Znojemsko).

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Velmi vzácný a lokální druh rozšířený v pahorkatinách a nížinách po celém území, ale všude mizející a ohrožený.
  • Vysočina: Druh byl historicky i recentně nalezen v NPR Dářko v CHKO Žďárské vrchy.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion pygmaeum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.