Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion pygmaeum Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený ztrátou přirozených stanovišť v důsledku regulace toků a zarůstání vhodných biotopů náletovými dřevinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh polosuchých písčitých stanovišť na březích vod, na vyvýšených březích, druhotně také v těžebnách kaolínu (Znojemsko).

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a lokální druh rozšířený v pahorkatinách a nížinách po celém území, ale všude mizející a ohrožený.
 • Vysočina: Druh byl historicky i recentně nalezen v NPR Dářko v CHKO Žďárské vrchy.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion pygmaeum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion pygmaeum Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.