Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion humerale Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním volných ploch na rašeliništích nebo jejich celkovou degradací v důsledku zalesňování nebo změn vodního režimu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh otevřených rašelinných biotopů. Osidluje nezarostlé břehy kanálů či tůní v rašeliništích v horách a vzácně i v pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Místy se hojněji vyskytuje v Čechách v rašelinných oblastech, na Moravě velmi vzácný a lokální.
 • Vysočina: Jediný údaj pochází z PR Velký Pařezitý rybník na Jihlavsku. Druh je místy hojný v sousední oblasti Jindřichohradecka.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion humerale

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion humerale Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.