Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara sabulosa Audinet-Serveille, 1821 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a zastiňováním vhodných ploch s obnaženou půdou.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá suchá stanoviště s obnaženou půdou v lomech, cihelnách, stepních biotopech nebo úhorech v teplých oblastech v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Poměrně vzácný a velmi lokální druh nejteplejších oblastí Čech a Moravy.
 • Vysočina: Druh byl recentně nalezen v NPR Mohelenská hadcová step.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara sabulosa Audinet-Serveille, 1821 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.