Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bradycellus ruficollis Stephens, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem vřesovišť v důsledku zarůstání náletem dřevin nebo eutrofizací z okolí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh nezastíněných rozsáhlejších vřesovišť od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh rozšířený především v oblastech vřesovišť v Čechách, na Moravě velmi vzácný v Podyjí a na severní Moravě.
 • Vysočina: Druh byl recentně zjištěn v údolí Oslavy. Jedná se o poměrně překvapivý nález izolované populace. Nejbližší výskyt je známý z vřesovišť v Podyjí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bradycellus ruficollis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bradycellus ruficollis Stephens, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.