Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara makolskii Roubal, 1923 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem vhodných biotopů v důsledku ruderalizace nebo zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá suché zachovalé biotopy, pastviny, louky, remízky. Vyskytuje se často v biotopech s řídkými porosty bříz.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Rozšíření je velmi ostrůvkovité ve většině oblastí od nížin do hor.
 • Vysočina: Recentně byl nalezen pouze na lokalitě Markvartický vrch (Markvartice u Třebíče) na suchém biotopu s řídkým porostem bříz na okraji lomu. Starší nález pochází z okolí Mohelna.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara makolskii

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara makolskii Roubal, 1923 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.