Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara pulpani Kult, 1949 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem tradičních pastvin v důsledku zarůstání náletem, zalesňováním nebo ruderalizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalých suchých biotopů, stepí, suchých pastvin, lesních okrajů v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální a vzácný druh zjištěný především ve středních a severních Čechách. Na Moravě velmi vzácný.
 • Vysočina: Starší údaj Pulpána z Chotěboře byl nově potvrzen nálezy druhu na pomezí Třebíčska a Jihlavska. Druh zde žije na zachovalých suchých kamenitých původních pastvinách nebo suchých stepních biotopech v údolí Jihlavy.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara pulpani

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara pulpani Kult, 1949 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.