Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anisodactylus nemorivagus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem původních pastvin nebo lučních biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá pastviny, lada na spíše polovlhkých stanovištích bez zastínění.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální a spíše vzácný druh rozšířený nejčastěji v pahorkatinách až horách.
 • Vysočina: Druh byl zaznamenán pouze jednou v NPP Švařec na Svratecku. Starší údaj pochází také ze Svratecka z okolí Řikonína za hranicemi kraje.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Anisodactylus nemorivagus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Anisodactylus nemorivagus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.