Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním litorálních porostů rybníků, zazemňováním a zarůstáním tůní.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh teplých oblastí. Obývá zarostlé nezastíněné břehy stojatých vod v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně až hojně v nížinách, v Čechách poměrně vzácný, na jižní Moravě zejména na Břeclavsku místy hojný.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn velmi vzácně na dvou zachovalých mokřadních lokalitách na Třebíčsku (PP Ptáčovské rybníky a VKP Jezero u Mohelna).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Acupalpus exiguus Dejean, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.