Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion monticola Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený regulací drobných i větších toků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných šterkopíščitých až štěrkovitých břehů vod v pahorkatinách a podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální zejména v severní polovině Čech i Moravy na březích zachovalých menších toků.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn na jediné lokalitě na Jihlavsku na štěrkovém břehu toku Jihlávky. Pravděpodobně ale uniká pozornosti a jeho výskyt bude zjištěn i na dalších vhodných lokalitách v kraji.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion monticola

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion monticola Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.