Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion prasinum Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací vhodných biotopů při regulacích toků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh nezastíněných štěrkových břehů tekoucích vod, zejména v podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokálně a vzácný druh rozšířený nesouvisle v podhorských oblastech a pahorkatinách v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: Tento vzácný druh byl nalezen pouze jednou Nenadálem ve Žďárských vrších.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion prasinum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion prasinum Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.