Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací rákosin a vyhrnováním litorálů rybníků.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lokální druh rákosin, slanisek a mokřadů v nížinách.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: V Čechách velmi vzácný druh nacházený jen v nejteplejších oblastech, na Moravě hojnější na Znojemsku a Břeclavsku, jinde také vzácný.
  • Vysočina: Výskyt druhu byl opakovaně prokázán v PP Ptáčovské rybníky u Třebíče a také v polním mokřadu u Častotic. Historický údaj pochází z Velkého Dářka na Žďársku.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.