Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion gilvipes Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací a vysoušením tůní v lužních lesích nebo celkovou změnou vodního režimu lokalit vlivem lesnických meliorací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh nížin až pahorkatin obývající hlinité břehy tůní a močály v lužních lesích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální, místy hojný v severních Čechách, Polabí a na jižní Moravě na Břeclavsku.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh recentně nalezený pouze u Zvěrkovic na hlinitém břehu potoka na přítoku rybníka Polepšil. Starší údaj pochází také z okolí Žďáru nad Sázavou.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion gilvipes Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.