Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Callistus lunatus Fabricius, 1775 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Callistus lunatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Callistus lunatus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací suchých biotopů, zarůstáním náletovými dřevinami, zalesňováním a ruderalizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Suchomilný druh obývající výslunné velmi suché lokality bez zastínění, stepi, pastviny, úhory nebo okraje lesů s řídkou vegetací.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a lokální druh nacházený častěji ve středních Čechách a na jižní a střední Moravě.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený pouze na jediné lokalitě u Rouchovan na stepním biotopu. V okolních regionech Znojemska a Tišnovska je místy nacházen častěji.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Callistus lunatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Callistus lunatus Fabricius, 1775 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.