Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amblystomus niger Heer, 1838 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožen likvidací vhodných biotopů, především vysušováním zamokřených ploch v otevřené krajině, ruderalizací nebo zarůstáním náletem dřevin.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh nezastíněných suchých nebo vlhkých biotopů v nížinách. Osidluje stepní biotopy, slaniska nebo obnažené břehy vod bez vegetace.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Dříve velmi vzácný druh nalezený jen na několika lokalitách v nejteplejších oblastech Čech a Moravy. V posledních letech nálezů přibývá a druh se zřejmě šíří.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl v roce 2016 zjištěn poprvé pro Vysočinu v polním mokřadu u Častotic na Třebíčsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amblystomus niger Heer, 1838 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.