Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calathus erratus C. R. Sahlberg, 1827 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Calathus erratus, foto Václav Křivan
Střevlíček Calathus erratus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých výslunných stanovišť zejména na písčitých půdách, suché louky, vřesoviště, pastviny.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Místy hojný druh nižších až středních poloh, častější v Čechách a na jižní Moravě v písčitých oblastech. V pahorkatinách spíše vzácnější a lokální.
 • Vysočina: Místy hojný na suchých zachovalejších biotopů ve většině oblastí kraje.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Calathus erratus C. R. Sahlberg, 1827 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.