Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hylotrupes bajulus Linnaeus, 1758 - tesařík krovový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je významným škůdcem a jeho ochrana je nažádoucí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Výskyt tohoto druhu je omezen na lidské stavby, sklady dřeva. Ve volné přírodě v přirozených podmínkách je zaznamenáván jen velmi vzácně. Vývoj probíhá v suchém, opracovaném dřevě jehličnanů a jedná se o závažného škůdce staveb a skladovaného dřeva.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Plošně po celém území v lidských sídlech.
 • Vysočina: Zřejmě plošné, ale druh není dokladován a sběrateli mu není věnována pozornost. Zajímavé jsou nálezy z volné přírody v okolí NPR Mohelenská hadcová step.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - tesařík krovový - Hylotrupes bajulus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Hylotrupes bajulus Linnaeus, 1758 - tesařík krovový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.