Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara curta Dejean,1828 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a ruderalizací suchých biotopů, případně jejich zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Suchomilný druh vázaný na skalní stepi, suché pastviny a meze v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se lokálně v teplejších oblastech po celém území.
 • Vysočina: Charakteristický druh suchých trávníků na Třebíčsku a Svratecku. Místy, na zachovalých biotopech poměrně hojný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara curta

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara curta Dejean,1828 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.