Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara equestris Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a ruderalizací suchých biotopů, případně jejich zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých až velmi suchých nezastíněných stanovišť jako jsou stepi, suché louky, pastviny nebo lomy.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh nížin až pahorkatin, místy v Čechách hojný, na Moravě vzácnější.
 • Vysočina: Typický druh zachovalých stanovišť suchých trávníků rozšířený zejména v jihovýchodní polovině kraje.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara equestris

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara equestris Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.