Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara tibialis Paykull, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený ruderalizací a zastiňováním krátkostébelných suchých luk nebo pastvin.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá různé typy suchých nezastíněných stanovišť, stepi, okraje polí, vřesoviště, suché pastviny nebo úhory.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Místy hojný druh, především v písčitých biotopech nížin až pahorkatin, jinde spíše lokálně na zachovalejších suchých biotopech s řídkou vegetací.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn ve všech oblastech, hojně se vyskytuje na zachovalých suchých biotopech na Třebíčsku, jinde jen vzácně a lokálně.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara tibialis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara tibialis Paykull, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.