Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aptinus bombarda Illiger, 1800 - prskavec v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený přeměnou původních lesních biotopů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá zachovalé listnaté lesy v říčních údolích, nejčastěji na vápencovém podloží nebo v sutích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh je rozšířený pouze na jižní Moravě, kam zasahuje z Karpatské oblasti. Na západ dosahuje jeho výskyt říčními údolími na západ Znojemska a jedna lokalita se nachází také u Dešné v PP Kysibl. Hojný výskyt je známý z Moravského krasu a podél Svratky až na Vysočinu.
 • Vysočina: Lokální, ale místy velmi hojný druh zachovalých listnatých lesů v říčních údolích nebo zachovalých bučinách na jihovýchodě kraje.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - prskavec - Aptinus bombarda

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Aptinus bombarda Illiger, 1800 - prskavec v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.