Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dyschirius globosus Herbst, 1783 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obecný druh vlhkých stanovišť na březích vod, rašeliništích, mokrých loukách, v lužních lesích a prameništích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Všeobecně rozšířený a hojný druh od nížin do hor.
 • Vysočina: Hojný druh nacházený zejména na březích vod nebo v mokřadech a olšinách po celém území kraje.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Dyschirius globosus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Dyschirius globosus Herbst, 1783 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.