Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pterostichus melanarius Illiger, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Eurytopní druh nelesních stanovišť indiferentní k vlhkosti. Vyskytuje se hojně na loukách, polích, v zahradách nebo na ruderálních stanovištích od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Ve všech oblastech hojný druh.
 • Vysočina: Obecný druh otevřené krajiny, vzácně i v lesích.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Pterostichus melanarius Illiger, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.