Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara aenea De Geer, 1774 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Všeobecně rozšířený a hojný druh od nížin po podhůří. Obývá ruderální stanoviště, okraje polí, suché louky a pastviny a stepi, často také v zahradách a lidských sídlech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V teplejších oblastech velmi hojný druh.
 • Vysočina: Zejména na Třebíčsku jeden z nejhojnějších střevlíků nelesních stanovišť, ve výše položených oblastech spíše vzácnější.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara aenea De Geer, 1774 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.