Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara lunicollis Schiödte, 1837 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých až polovlhkých luk nebo pastvin. Vyskytuje se od nížin do nejvyšších hor, nejčastěji v pahorkatinách a podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně až hojně ve všech výše položených oblastech, v nížinách vzácnější a lokální.
 • Vysočina: Hojně se vyskytuje na Jihlavsku a ve Žďárských vrších, zejména na zachovalých lučních biotopech, rašeliništích nebo suchých pastvinách. Zjištěna byla také na pasekách ve smrkových lesích (Žďárské vrchy).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara lunicollis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara lunicollis Schiödte, 1837 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.