Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Oodes helopioides Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Oodes helopioides, foto Václav Křivan
Střevlíček Oodes helopioides, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obecný druh břehů vod, močálů a velmi vlhkých stanovišť s hustou vegetací. Vyskytuje se od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh ve všech oblastech.
 • Vysočina: Velmi hojný druh nalézaný ve všech částech kraje v různých typech mokřadů, často velmi hojně.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Oodes helopioides Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.