Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anisodactylus binotatus Fabricius, 1787 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Anisodactylus binotatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Anisodactylus binotatus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Eurytopní druh různých typů vlhkých i sušších stanovišť, osidluje břehy vod, ruderály, okraje polí nebo obnažená dna rybníků.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh rozšířený ve všech oblastech od nížin do hor.
 • Vysočina: Druh je hojně nacházen víceméně ve všech oblastech, nejčastěji na dnech vypuštěných rybníků nebo v litorálech.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Anisodactylus binotatus Fabricius, 1787 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.