Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion bruxelense Wesmael, 1835 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh vlhkých stanovišť na kyselých podložích. Osidluje břehy vod, rašeliniště a vlhké louky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojnější zejména v podhorských oblastech a pahorkatinách zejména v Čechách. Na Moravě vzácnější a lokální ve vyšších polohách.
 • Vysočina: Hojný druh rašelinných biotopů a břehů rybníků zejména v západní části Kraje a ve Žďárských vrších. V teplých oblastech Třebíčska úplně chybí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion bruxelense Wesmael, 1835 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.