Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillenbeau, 1856 - kozlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen razantním úbytkem jilmů jak v lesních porostech, tak v nelesní zeleni.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vázaný na jilmy. Vývoj probíhá v tenkých větvičkách čerstvě prosychajících jilmů často společně s krascem Agrilus auricollis. V minulosti byl znám pouze z nížinných lužních lesů. V souvislosti s odumíráním jilmů vlivem tracheomykózy se místy rozšířil i do vyšších poloh.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojněji v luzích nížin v Polabí a na jižní Moravě, jinde spíše vzácně a jednotlivě.
 • Vysočina: Druh byl recentně zjištěn ve čtyřech kvadrátech na Třebíčsku a v jednom na Jihlavsku v PR Roštejnská obora.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Exocentrus punctipennis

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillenbeau, 1856 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.