Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Exocentrus adspersus, Mohelno, foto Václav Křivan
Kozlíček Exocentrus adspersus, Mohelno, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vývoj larev probíhá ve slabších větvičkách dubů, případně jiných listnatých dřevin. Vyskytuje se nížinách v oblastech doubrav a dubohabřin. V posledních letech se zřejmě šíří také do pahorkatin. Vyskytuje se často v hromadách větví po těžbě.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojně se vyskytuje v teplomilných doubravách a dubohabřinách ve středních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Výskyt je omezen na Třebíčsko, kde je však v dubových lesích místy velmi hojným druhem.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Exocentrus adspersus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.