Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ergates faber Linnaeus, 1767 - tesařík zavalitý v Kraji Vysočina

Tesařík zavalitý (Ergates faber), foto Václav Křivan
Tesařík zavalitý (Ergates faber), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem vhodných starých lesních porostů a absencí mrtvého dřeva. Na Vysočině je nutné druh považovat za vymizelý.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh starých borových případně smíšených lesů. Vývoj probíhá v silném dřevě ležícím na zemi nebo v pařezech. Často v borových lesích, kde probíhá shrnování pařezů na hromady. Vyskytuje se v místech s větší koncentrací mrtvého dřeva vhodných parametrů. Vývoj trvá několik let.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se velmi lokálně až vzácně především v oblastech borových lesů na píscích nebo na rašeliništích. Hlavními oblastmi výskytu jsou jižní a západní Čechy a písčité bory na Hodonínsku. Všude je však velmi vzácný a populace nejsou početné.
 • Vysočina: Z Kraje Vysočina jsou známé pouze starší doklady ze Svratecka. Recentní výskyt nebyl zjištěn a nejblíže je znám z jižních Čech z okolí Slavonic.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - tesařík zavalitý - Ergates faber

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Ergates faber Linnaeus, 1767 - tesařík zavalitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.