Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Echinocerus floralis Pallas, 1773 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Echinocerus floralis, Mohelno, foto Václav Křivan
Tesařík Echinocerus floralis, Mohelno, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh patří mezi ohrožené v důsledku ruderalizace a zarůstání vhodných stepních biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Stepní druh obývající výslunné biotopy, stepi, úhory, okraje cest, ruderály. Vývoj probíhá ve stoncích řebříčků.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je omezen na nejteplejší oblast jižní Moravy od Znojma po Hodonín. Starší nálezy pocházejí také z okolí Brna.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zaznamenán v NPR Mohelenská hadcová step v roce 2014. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nápadný a snadno zjistitelný druh, je jen málo pravděpodobné, že by dlouhodobě unikal pozornosti entomologů. Je tedy možné, že se nově šíří v souvislosti s oteplováním a suchými periodami.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Echinocerus floralis

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Echinocerus floralis Pallas, 1773 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.