Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dorcadion pedestre Poda, 1761 - kozlíček písečný v Kraji Vysočina

Kozlíček písečný (Dorcadion pedestre), Moravské Budějovice, foto Václav Křivan
Kozlíček písečný (Dorcadion pedestre), Moravské Budějovice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený chemizací zemědělství, zánikem tradičních travnatých lokalit využívaných k pastvě a ruderalizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých luk a pastvin, stepních biotopů a náspů podél cest. Vyhledává osluněné travnaté plochy s řídkou vegetací. Larvy žijí v půdě na koříncích trav.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Podobně jako předchozí druh, byl rozšířený v minulosti poměrně hojně v nejteplejších oblastech jižní Moravy a zasahoval až na Českomoravskou vrchovinu. V druhé polovině 20. st. na většině lokalit postupně ustupoval a dnes se vyskytuje zejména na zachovalejších biotopech stepního charakteru.
 • Vysočina: Na rozdíl od předchozího druhu byl recentně výskyt kozlíčka písečného zjištěn na několika lokalitách na Třebíčsku a na Svratecku v NPR Švařec.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček písečný - Dorcadion pedestre
Kozlíček písečný (Dorcadion pedestre), Moravské Budějovice, foto Václav Křivan
Kozlíček písečný (Dorcadion pedestre), Moravské Budějovice, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Dorcadion pedestre Poda, 1761 - kozlíček písečný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.