Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dorcadion fulvum Scopoli, 1763 - kozlíček hnědý v Kraji Vysočina

Kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum), foto Václav Křivan
Kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený chemizací zemědělství, zánikem tradičních travnatých lokalit využívaných k pastvě a ruderalizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých až mezofilních luk a pastvin, stepních biotopů a náspů podél cest. Vyhledává osluněné travnaté plochy s řídkou vegetací. Larvy žijí v půdě na koříncích trav.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh byl rozšířený v minulosti poměrně hojně na jižní a střední Moravě a velmi vzácně ve středních a severních Čechách. V druhé polovině 20. st. na většině lokalit postupně vymizel a dnes je znám pouze z několika lokalit na jižní Moravě na Znojemsku a Břeclavsku.
 • Vysočina: Historický výskyt v okolí Mohelna a Senorad se bohužel nepodařilo nově potvrdit a druh je nutné považovat za vymizelý.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - kozlíček hnědý - Dorcadion fulvum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Dorcadion fulvum Scopoli, 1763 - kozlíček hnědý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.