Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Corymbia erythroptera Hagenbach, 1822 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Corymbia erythroptera, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan
Tesařík Corymbia erythroptera, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Mizející druh ohrožený vymřením. Ohrožují ho zejména razantní zásahy při obnově starých parků a alejí a likvidace starých přestárlých stromů v lesních porostech. Na všech lokalitách výskytu vyžaduje maximální pozornost a ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vázaný na odumřelé dřevo listnatých stromů, který však osidluje specifické prostředí stromových dutin, lysin či pahýlů na dosud živých stromech. Hlavní živnou dřevinou je lípa, buk nebo také jírovec maďál.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a lokální druh zjištěný na několika lokalitách v Čechách a na jižní Moravě na Znojemsku a Břeclavsku. Většinou se jedná o zachovalé pralesovité porosty, obory, parky nebo aleje.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn v Náměšťské oboře a těsně za hranicemi kraje v PR Růžový vrch u Chvalatic. Na západě Znojemska na Bítovsku existuje více nálezů.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Corymbia erythroptera Hagenbach, 1822 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.