Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cortodera humeralis Schaller, 1783 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Cortodera humeralis, Mohelno, foto Václav Křivan
Tesařík Cortodera humeralis, Mohelno, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen přeměnou přirozených lesů v říčních údolích na kulturní porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh původních doubrav, vývoj probíhá v půdě pod duby, larvy se živí zbytky větviček, kořenů nebo žaludy v humózní vrstvě půdy.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V nížinách v oblastech doubrav hojný druh, jinde jen velmi lokální a vzácný. Na Moravě se vyskytuje především na Břeclavsku, v Podyjí a Moravském krasu.
 • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o vzácný druh v nejteplejších oblastech Třebíčska na Svratecku. Hojněji byl zjištěn pouze v údolí Jihlavy okolo Mohelna a v údolí Oslavy.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Cortodera humeralis

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Cortodera humeralis Schaller, 1783 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.