Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Clytus tropicus Panzer, 1795 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Clytus tropicus, foto Václav Křivan
Tesařík Clytus tropicus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Jde spíše o vzácný druh ohrožený především změnou druhového složení lesů případně intenzivními zdravotními probírkami v porostech.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh vázaný na zachovalé doubravy v nejteplejších oblastech. Vývoj probíhá v kmenech a silných větvích stojících oslabených nebo čerstvě odumřelých dubů. Imaga žijí velmi skrytě a druh proto uniká pozornosti.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je omezen na nejteplejší oblasti nížin ve středních a jižních Čechách. Na Moravě se vyskytuje na Břeclavsku a lokálně např. v Podyjí nebo Moravském krasu.
 • Vysočina: Z Kraje Vysočina je známý pouze jeden starší nález s lokalitou Třebíč a recentně z PR Suché skály v údolí Želetavky. Pravděpodobně může být objeven také na dalších lokalitách např. v údolí Jihlavy, Rokytné nebo Oslavy.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Clytus tropicus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Clytus tropicus Panzer, 1795 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.