Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cerambyx scopoli Füssly, 1775 - tesařík bukový v Kraji Vysočina

Tesařík bukový (Cerambyx scopoli), Mohelno, foto Václav Křivan
Tesařík bukový (Cerambyx scopoli), Mohelno, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je v posledních letech nutné považovat za mizející a ohrožený. Zejména mimo lesní porosty je nutné věnovat pozornost ochraně populací v sadech a alejích.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá rozvolněné listnaté lesy, staré sady a aleje v nejteplejších oblastech. Vývoj probíhá v kmenech a silných větvích oslabených nebo čerstvě pokácených stromů. Nejčastěji se vyvíjí v habru, dubu, třešních, hrušních, jilmech a řadě dalších druzích listnáčů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V minulosti býval zřejmě hojným druhem teplých nížinných oblastí jak v lesních biotopech, tak v pestré krajině s ovocnými sady. V současné době je v řadě oblastí již spíše vzácný a úbytek lokalit dále pokračuje.
 • Vysočina: Druh se vyskytuje zejména v okolí Mohelna v údolí Jihlavy. Okrajově zasahuje také na Jemnicko v údolí Želetavky. Jeho výskyt je vzácný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Cerambyx scopoli Füssly, 1775 - tesařík bukový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.