Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calamobius filum Rossi, 1790 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Calamobius filum, Třebíč, foto Václav Křivan
Kozlíček Calamobius filum, Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Stepní druh vázaný vývojem na různé druhy vysokých trav, zejména na ovsík vyvýšený. V minulosti byl velmi vzácný, v posledních asi 20 letech se intenzivně šíří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V minulosti byl nalézán pouze na Břeclavsku. V současné době je výskyt plošný na jižní Moravě a druh se dále šíří podél komunikací na sever.
 • Vysočina: Tento tesařík se vyskytuje prakticky plošně na Třebíčsku, kromě nejvyšších poloh, Jednotlivé nálezy jsou známé již také ze Žďárska. Lze předpokládat jeho další šíření do výše položených oblastí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Calamobius filum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Calamobius filum Rossi, 1790 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.